Source: wykop.pl
@dodajkomentarz: Czy takie odgórne zamykanie bitcoina jest wogóe możliwe?

Click to here read the full article